OPŁATY

Dla miłośników
Wpisowe (opłata jednorazowa) 20 pln
Składka członkowska roczna 20 pln
Dla hodowców
Wpisowe (opłata jednorazowa) 20 pln
Przydomek hodowlany (opłata jednorazowa) 30 pln
Składka członkowska roczna dla osoby dorosłej 90 pln
Składka członkowska roczna dla pary** 110 pln
Składka członkowska roczna dla młodzieży do 18 roku życia 60 pln

Składkę członkowską opłaca się jednorazowo za bieżący rok.

Ostateczny termin opłaty składki upływa 1 lutego.

** w przypadku osób prowadzących wspólnie hodowlę i występujących razem o przydomek hodowlany, przy czym jednorazowe wpisowe uiszczane jest od każdej osoby oddzielnie w pełnej wysokości.
Opłaty za projekty hodowlane pod nowym przydomkiem
Przydomek 30 pln
Składka roczna za projekt 50 pln
Członek klubu z zarejestrowaną hodowlą i przydomkiem może zgłosić ponadto maksymalnie dwa projekty z nowymi przydomkami. Przy czym ew. współuczestnicy projektu muszą być również członkami klubu i posiadać zarejestrowane hodowle.

Opłaty za drugi przydomek obowiązują od 1 stycznia 2009 i dotyczą wszystkich hodowców posiadających drugi i trzeci przydomek.
Rejestracja zwierząt
(dotyczny tylko świnek, które będą rozmnażane bądź wystawiane)
Rejestracja świnki 3 pln
Zgłoszenia kart miotu i numer PKR (w terminie) bezpłatnie
Zgłoszenia kart miotu i numer PKR (po terminie)* 5 pln
 *Z dniem 1 grudnia 2009 mioty muszą być zarejestrowane w klubie CCP nie dalej niż miesiąc od momentu narodzin. Rejestracja miotu po terminie wynosi 5 zł płatne na konto klubu CCP.
Rejestracja tytułów
Rejestracja tytułu Championa w klubie bezpłatnie
Pieczątka do rodowodu
/Będzie możliwa na wystawie - przy rejestracji trzeba podać, na której wystawie./
bezpłatnie
Cena wystawienia dyplomu (1 sztuki)
/Przy rejestracji trzeba podać adres na który dyplom-y będą wysłane./
10 PLN
Rejestracja Bur./Sre./Zło. Hodowli w klubie bezpłatnie
Cena wystawienia dyplomu Bur./Sre./Zło. Hodowli 10 PLN

 

Wszystkie opłaty z dokładnym opisem za co płacimy, można przesyłać na konto :

Polski Klub Rasowych Świnek Morskich
Banku Ochrony Środowiska
51154012452056911655980001
03-991 Warszawa, ul. Jeziorowa 70 D

Konto Paypal 
ccpklub@wp.pl

 

Dane do Faktury VAT :

Polski Klub Rasowych Świnek Morskich
62-030 Luboń, ul. Jana Brzechwy 4A

KRS: 0000262458
NIP: 9522147416
REGON : 14259236400000