palakt_krag_22

XCIII Międzynarodowa Wystawa Rasowych Świnek Morskich
Sędzia: Lena Tysk (Szwecja)
Standard PL

XCIV Międzynarodowa Wystawa Rasowych Świnek Morskich
Sędzia: Natalia Paradowska (Polska)
Standard PL

XCV Międzynarodowa Wystawa Rasowych Świnek Morskich
Sędzia: Annfrid Kjelbergsengen (Norwegia)
Standard PL


Przypominamy o konieczności przedstawienia zaświadczenia weterynaryjnego.
Zaświadczenie


Adres Wystawy :
"Kręgski Młyn"
Krąg 3,
83-200 Kręski Młyn

- Wypełnione zgłoszenia wysyłamy na : zgloszenia_ccp@wp.pl
- zgłoszenia przyjmujemy do 20.07.2022
-Świnki bez numerów rejestracyjnych nie zostaną wpisane do katalogu !!
/Nie dotyczny zagranicznych hodowców/
- zgłoszenia dokonywane po terminie będa nieważne !


    Opłaty za zgłoszenie będą pobierane w dniu wystawy, płatne w GOTÓWCE.
    UWAGA!!!
    Wysyłając zgłoszenie zobowiązujesz się do płatności, niestawienie się na wystawie nie zwalnia z obowiązku dokonania płatności.- Opłaty dla członków CCP

LP. Cena.
Za trzy wystawy
Pierwsza (1) świnka 50 PLN
Druga (2) świnka 40 PLN
Trzecia, Czwarta i Piąta (3-5) świnka 35 PLN
6 i każda następna świnka
30 PLN- Opłaty dla osób nienależących do CCP


LP. Cena.
Za trzy wystawy
Pierwsza (1) świnka 55 PLN
Druga (2) świnka 45 PLN
Trzecia, Czwarta i Piąta (3-5) świnka 40 PLN
6 i każda następna świnka
35 PLN