plakat_malogoszcz

III Świętokrzyska Wystawa Rasowych Świnek Morskich
Sędzia: Magdalena Pachla-Zawadzka  (Pl)
Standard PL


IV Świętokrzyska Wystawa Rasowych Świnek Morskich
Sędzia: Monika Spychała-Komorowska (Pl)
Standard PL


Przypominamy o konieczności przedstawienia zaświadczenia weterynaryjnego.
Zaświadczenie


Adres Wystawy :
Dom Kultury Małogoszcz
ul. 11 Listopada 17
28-366 Małogoszcz

Szczegóły dotyczące wstępu na targi i inne potrzebne informacje zostaną przekazane mailowo do wystawców.
- Wypełnione zgłoszenia wysyłamy na : zgloszenia_ccp@wp.pl
- zgłoszenia przyjmujemy do 16.06.2022
-Świnki bez numerów rejestracyjnych nie zostaną wpisane do katalogu !!
/Nie dotyczny zagranicznych hodowców/
- zgłoszenia dokonywane po terminie będa nieważne !


    Opłaty za zgłoszenie będą pobierane w dniu wystawy, płatne w GOTÓWCE.
    UWAGA!!!
    Wysyłając zgłoszenie zobowiązujesz się do płatności, niestawienie się na wystawie nie zwalnia z obowiązku dokonania płatności.- Opłaty dla członków CCP

LP. Cena.
Za dwie wystawy
Pierwsza (1) świnka 40 PLN
Druga (2) świnka 30 PLN
Trzecia, Czwarta i Piąta (3-5) świnka 25 PLN
6 i każda następna świnka
20 PLN- Opłaty dla osób nienależących do CCP


LP. Cena.
Za dwie wystawy
Pierwsza (1) świnka 45 PLN
Druga (2) świnka 35 PLN
Trzecia, Czwarta i Piąta (3-5) świnka 30 PLN
6 i każda następna świnka
25 PLN