ZARZĄDZENIA


Zarządzenie na wniosek Sądu Koleżeńskiego:
Z dniem 26.06.2022 roku Zarząd Główny Cavies Club of Poland w związku z prowadzonym przez Sąd Koleżeński postępowaniem dyscyplinarnym wstrzymuje rejestracje miotów i zwierząt pochodzących z hodowli Sweet Teddy (CCP/225/2018).


Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego w sprawie Agaty Głuszek hod. Sweet Teddy (CCP/225/2018):

Orzeczenie

Z dniem 01.05.2020 Zarząd CCP zatwierdził:
Nowego przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego - Natalię Paradowską.

Z dniem 24.04.2020 Zarząd CCP zatwierdził:
Przyjęcie rezygnacji Krzysztofa Osmańskiego z:
-członkostwa w sądzie koleżeńskim
-funkcji przewodniczącego w sądzie koleżeńskim
-członkostwa w klubie CCP

Z dniem 22.04.2020 Zarząd CCP zatwierdził:

Nowy Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Z dniem 16.02.2020 Zarząd CCP zatwierdził:

Nowy Regulamin Hodowli
Nowy Regulamin Wystaw
Nowy Regulamin akceptowanych łączeń hodowlanych

Z dniem 10.02.2020 Komisja Sędziowska CCP
zatwierdziła:
1. Zdany egzamin Anny Stankiewicz na sędziego ras krótkowłosych z teksturą oraz bezwłosych.
2. Przyjęcie rezygnacji z asystentury Krzysztofa Osmańskiego.

Z dniem 03.12.2019 Komisja Sędziowska CCP
zatwierdziła:
1. Przeniesienie ze standard B do standardu A Coffee self (Oraz jednoznacznie coffee agouti, coffee solid agouti, coffee tan, coffee lux, coffee otter, coffee Fox, oraz coffee angielski Crested)
2. Przeniesienie ze standardu B do standardu A non-self Dapple oraz Crested Dapple
Rasy zostały przeniesione na podstawie zapisu :
„Ad. 1 W przypadku gdy któraś z ras ze standardu B lub C, wejdzie do Europejskiego Standardu (EE), komisja sędziowska CCP po głosowaniu może od razu przełożyć rase.”

Z dniem 30.11.2019 Komisja Sędziowska CCP
zatwierdziła:
Sprawozdanie Komisji sędziowskiej CCP za rok 2019 - plik.

Z dniem 05.11.2019 Zarząd CCP zatwierdził:
Numeracja miotów w hodowli.
Każdy polski hodowca, będący członkiem CCP, ma obowiązek używać alfabetu łacińskiego, którego w skład wchodzi 26 następujących liter :
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Numeracja alfabetów.
W sytuacji gdy kończymy jeden alfabet zaczynamy od początku kolejny, z odpowiednią numeracją:
Pierwszy alfabet : A, B, C, itd.
Drugi alfabet : A1, B1, C1, itd.
Trzeci alfabet : A2, B2, C2, itd.
Inne.
Numeracja dotyczy wszystkich ras w hodowli, nie ma możliwości prowadzenia dwóch równoczesnych alfabetów dla każdej z ras. Przyjmujemy zasadę 1 hodowla – 1 alfabet.
Imiona świnek mogą się zaczynać na inne (różne) litery, numeracja miotu ma charakter porządkowy.
Zapis wchodzi w życie z dniem 01.01.2020.

Wyrok w sprawie Patryka Nowackiego hod. ChillOutCavia's nr CCP/114/2011.
1. WYROK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO - I Instancji
2. ODWOŁANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
3.
WYROK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO - II Instancji

Interpelacja Głównego Sądu Koleżeńskiego z dnia 23 września 2019.
Proces - zobacz plik.

Uchwałą nr 03/09/2019
Z
arząd zawiesił w prawach członka krajowego hodowlę Villa Cavia nr CCP/214/2017, w związku z niedopełnieniem obowiązku uczestnictwa w co najmniej jednej wystawie w 2018 roku. Z dniem 18 września 2019 roku hodowla Villa Cavia nie ma prawa (I) rozmnażać świnek; (II) rejestrować świnek oraz miotów; (III) sprzedawać świnek; (IV) uczestniczyć w Zgromadzeniach Członków Klubu oraz głosować na Zgromadzeniach. Wnioskodawca zawieszenia był Filip Wider.

Z dniem 24.04.2019 Zarząd CCP zatwierdził:
Powołanie oraz regulamin konkurencji "Świniarz Roku" - zobacz plik.

Z dniem 19.04.2019 Zarząd CCP zatwierdził:
Rejestracje można dokonać do 4 miesiąca życia miotu, po osiągnięciu przez osobniki 4 miesiąca życia rejestracja miotu nie będzie możliwa. Bez zmian zostaje zapis o opłatach za rejestracje miotu. Do miesiąca – bezpłatnie, „po terminie” – opłata wynosi 5PLN. (Cały zapis został umieszczony w pliku "REGULACJE REJESTROWANIA MIOTÓW").
Zapis wchodzi w życie z dniem 01.05.2019.

Dyplomy na PL.J.CH/PL.CH/INT.CH/GRAND.CH będą wydawane tylko w wersji elektronicznej w pliku JPG. Wersja drukowania zostaje zniesiona, cena elektronicznego dyplomy wynosi 5PLN. Rejestracja tytułu w klubie - bez zmian, bezpłatnie.

Z dniem 13.04.2019 Walne Zebranie Członków zatwierdziło:

Wybór nowych władz Związku.
Nowy Statut Związku.


Z dniem 31.01.2019 Zarząd CCP zatwierdził:
Członkowie będący przed połączeniem klubów (CCP i MSMSM), w MSMSM mający rok 2015 w numerze rejestracyjnym hodowli CCP, mają możliwość zmiany roku w numerze na realny rok rozpoczęcia hodowli. Wymogiem jest przedstawienie Zarządowi Głównemu dokumentu potwierdzającego datę rejestracji hodowli w MSMSM.

Z dniem 30.12.2018 Komisja Sędziowska CCP
zatwierdziła:
Wprowadzenie do Standardu C, wilkołaków.
Sprawozdanie Komisji sędziowskiej CCP za rok 2018 - plik.

Z dniem 27.04.2018 Zarząd CCP zatwierdził:

Z dniem dzisiejszym (27.04.2018) hodowla ChillOutCavia's - CCP/114/2011 Patryk Nowacki po uregulowaniu zaległości formalnych jak i finansowych, zostaje odwieszony i odzyskuje wszystkie prawa hodowcy oraz członka.

Z dniem 05.02.2018 Zarząd CCP zatwierdził:
Osoby zapisujące się do klubu na prawach „hodowca polski”, są przyjmowane na rok próbny.
W czasie trwania pierwszego roku nowy hodowca zobowiązuję się do uczestniczenia w co najmniej dwóch wystawach CCP, hodowania/posiadania jednej rasy (grupy – ras z możliwością swobodnego krzyżowania), oraz przestrzegania wszelkich obowiązków hodowcy opisanych w Regulaminie Hodowli CCP. Po pierwszym roku próbnym, w momencie gdy Zarząd Główny nie widzi żadnych przeciwwskazań lub zaniedbań nowego członka, zostaje mu przyznane członkostwo bezterminowe. Analogicznie, nie spełnienie wyżej wymienionych warunków skutkuje automatycznym wykreśleniem z listy członków.

Z dniem 05.01.2018 Zarząd CCP zatwierdził:

Z dniem dzisiejszym (05.01.2018) hodowla ChillOutCavia's - CCP/114/2011 Patryk Nowacki zostaje zawieszony w prawach hodowcy oraz członka, powodem tej decyzji jest nie dotrzymanie zobowiązania zarejestrowania zaległych świnek jak i miotów. Hodowla zostanie odwieszona w momencie uregulowania formalności z klubem, jednoczenie informujemy że w przypadku zawieszenia hodowli należy opłacić składkę członkowską za rok 2018, w innym przypadku hodowla zostanie skreślona z listy członków klubu CCP. 

Z dniem 21.12.2017 Zarząd CCP zatwierdził:
Nowe regulacje obliczania rankingu rocznego.
Regulacje wchodzą w życie z dniem 01.01.2018, jednocześnie Zarząd Główny zdejmuję ograniczenie czterech ras w rankingu rocznym. W rankingu rocznym mogą brać udział tylko hodowcy zarejestrowani w klubie ze statusem „Polski Hodowca”, (prowadzący działalność na terenie RP).

Obliczanie Rankingu Rocznego Klubu :

- Hodowca Roku.
Punkty przyznawane śwince z przydomkiem danego hodowcy (nie musi być właścicielem).
BOB (główny) - 1pkt.,
I BOG - 3pkt., II BOG - 2pkt., III BOG - 1 pkt.,
I BIS - 3pkt., II BIS - 2pkt., III BIS - 1 pkt.,
I BEST OF BEST - 6 pkt., II BEST OF BEST - 5pkt., III BEST OF BEST - 4pkt.

-Wystawca Roku.
Punkty przyznawane śwince która jest własnością danego hodowcy.
BOB (główny) - 1pkt.,
I BOG - 3pkt., II BOG - 2pkt., III BOG - 1 pkt.,
I BIS - 3pkt., II BIS - 2pkt., III BIS - 1 pkt.,
I BEST OF BEST - 6 pkt., II BEST OF BEST - 5pkt., III BEST OF BEST - 4pkt.

-Samiec / Samica Roku.
BOB (w klasie wiekowej) - 1pkt.,
BOB (główny) - 1pkt.,
I BOG - 3pkt., II BOG - 2pkt., III BOG - 1 pkt.,
I BIS - 3pkt., II BIS - 2pkt., III BIS - 1 pkt.,
I BEST OF BEST - 6 pkt., II BEST OF BEST - 5pkt., III BEST OF BEST - 4pkt.

Z dniem 30.09.2017 Komisja Sędziowska CCP
zatwierdziła:
Przeniesienie Californi, Blue oraz Solid Argente do standardu A. Juz od wystawy w Krakowie (tj. 14.10.2017) rasy te bedą brały udział w standardzie A, oraz bedą konkurowały w finałach "Best in Show".
Standard Polski (plik) zostanie zaktualizowany w najbliższym czasie.
Nowe wydanie Standardu EE, dostępne na naszej stronie.

Z dniem 02.09.2017 Walne Zebranie Członków zatwierdziło:
Wybory uzupełniające władze Związku.
Nowy Statut Związku.


Z dniem 26.05.2017 Zarząd CCP
zatwierdził:
Nowe regulacje w rejestrowaniu miotów - zobacz plik.

Dnia 28 kwietni 2017 hodowla Henrykowo - Pani Pauliny Bernaciak została zawieszona w prawach hodowcy. Od dnia 20 kwietnia orzeczenia wyroku sądu pierwszej instancji mioty oraz świnki urodzone po tej dacie z tej hodowli nie będą honorowane przez klub CCP.
19.04.2017 - WYROK GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO CCP - I Instancji
28.04.2017 - WYROK GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO CCP - II Instancji

Z dniem 10.03.2017 Zarząd CCP
zatwierdził:
Nowy regulamin wystaw.

Z dniem 23.07.2016 Walne Zebranie Członków zatwierdziło:

Wybór nowych władz Związku.

Z dniem 30.11.2015 Zarząd CCP
zatwierdził:
1. Wraz z Komisją Sędziowską trzecie wydanie Polskiego Standardu, która wchodzi w życie 01.12.2015 roku.
2. Wybór przez hodowców 4 ras, które wliczane są do rankingu rocznego (Hodowca/Wystawca Roku).

Z dniem 18.08.2015 Zarząd CCP zatwierdził:

1. Klub CCP z powodu różnic ideowych oraz odmiennych standardów nie uznaje rodowodów wydanych przez Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Świnek Morskich (KRS: 0000562716). Świnki z rodowodami SHiMŚM oraz mioty posiadające rodziców z takimi rodowodami nie będą rejestrowane.

Z dniem 04.07.2015 Zarząd CCP zatwierdził:
1. Składkę członkowską opłaca się jednorazowo za bieżący rok. Ostateczny termin opłaty składki upływa 1 marca.
2. Wszelkie opłaty należne Klubowi należy uiszczać wyłącznie w walucie PLN.
3. Wydłużenie okresu bezpłatnej rejestracji miotu z 3 do 4 tyg.
4. Zmianę ankiety hodowlanej - wprowadzono obowiązek opisania celu założenia hodowli
5. Wprowadzono 3-miesięczny okres karencji na rejestrację miotów dla osób zakładających nową hodowlę.
6. W przypadku rejestracji świnek będących nosicielem  genu california należy wpisywać w rubryce rasa "california gen".
7. W przypadku organizacji przeglądu weterynaryjnego przez organizatora wystawy/władze Klubu obligatoryjnie muszą wziąć w nim udział wszystkie zwierzęta przed oceną sędziowską. Hodowcy są zobligowani do pokazania zwierząt lekarzowi weterynarii zaraz po przybyciu na miejsce wystawy w wyznaczonej i odpowiednio oznaczonej strefie.
8. Osoba sędziująca pojedynczą wystawę może zwrócić się z prośbą do Zarządu Klubu CCP o wyznaczenie innego sędziego, który oceni jej zwierzęta poza główną wystawą (świnka może otrzymać CAC, ale nie bierze udziału w konkurencjach finałowych tj. BOB, BIS, Best of Best).

Z dniem 14.03.2015 Walne Zebranie Członków zatwierdziło:
1. Wybór nowych władz Związku
2. Od 01.01.2015 wszystkie CAC Baby - liczą się do Mł.Ch.PL, czyli świnka potrzebuje 3 CAC Baby lub Junior (w dowolnej konfiguracji)
3. Możliwość wpisywania w rodowód  dopisków określających status hodowlany sprzedawanych zwierząt:
"Dopuszczona do hodowli"
"Warunkowo dopuszczona do hodowli"
"Niedopuszczona do hodowli"

 

>>ARCHIWUM<<