CHAMPIONY


<CH 2023                                      

Lista Championów Polski 2023
Nr.
Imię i Przydomek Płeć Hodowca Właściciel Nr. Rej. Tytuł
NON-SELF
2024/001 Xanax Diamond Cavies 1;0 Štefan i Tomáš Szabó Štefan i Tomáš Szabó SK. CLUB Pl.Ch
Texel
2024/002 Lourdes Diamond Cavies 0;1 Štefan i Tomáš Szabó Štefan i Tomáš Szabó SK. CLUB Pl.Ch
Crested
2024/003 Iluzor CAV-tanek 1;0 Bartosz i Grzegorz Jeleński Bartosz i Grzegorz Jeleński CCP/2023/249 Pl.J.Ch