DOKUMENTY


Informacje oraz pliki do pobrania dla osób zainteresowanych członkowstwem w naszym Klubie:
Deklaracja członkowska [ściągnji-plik.doc]

[english-version.doc]
Zgłoszenia osób niepełnoletnich musi podpisać również rodzic badź inny opiekun prawny.

Osoby, które chcą zapisać się do Klubu CCP, jako "MIŁOŚNIK" - wypełniają DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ z dopiskiem MIŁOŚNIK. Opłaty dla miłośnika świnek morskich znajdują się na podstronie OPŁATY.
MIŁOŚNIK nie może mieć zarejestrowanej hodowli w innym klubie.
Wniosek o przyznanie przydomka hodowlanego [ściagnji plik .doc]

[english version .doc]
Wymagane jest wypełnienie oraz przesłanie wraz z dokumentami rejestracyjnymi "Ankiety o założeniu hodowli" - [ściagnji-plik.doc]
DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE I WNIOSKI O PRZYZNANIE PRZYDOMKA HODOWLANEGO, ORAZ ANKIETE (W FORMIE PLIKU DOC. lub PDF.) NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES:
 
rejestracja_hodowli@wp.pl
UWAGA !
Tylko w pełni skompletowane dokumenty będą rozpatrywane.
1. Deklaracja członkowska

2. Wniosek o przyznanie przydomka hodowlanego
3. Ankiety o założeniu hodowli
Brak jakiegokolwiek dokumentu skutkuję automatycznie nie przyjęciem wniosku !

 
Informacje oraz pliki do pobrania dla hodowców Klubu CCP:
Karta Miotu [ściągnij-plik.doc]

[english-version.doc]
Z dniem 1 grudnia 2009 mioty muszą być zarejestrowane w klubie CCP nie dalej niż miesiąc od momentu narodzin. Rejestracja miotu po terminie wynosi 5 zł płatne na konto klubu CCP.
Rejestracja importów i świnek narodzonych w Polsce z rodowodami hodowlanymi [ściągnij plik .doc]

[english version .doc]
Przy rejestracji świnek z hodowli zrzeszonych w CCP prosimy o podawanie w rubryce Nr rejestr.  (ostatnia kolumna) numeru PKR - (numeru miotu). 
Numer ten hodowca jest zobowiązany umieszczać na wydawanym rodowodzie. 
ŚWINKI nie posiadające nr PKR nie będą rejestrowane!!!
Aby skrócić okres oczekiwania na numery rejestracyjne, prosimy dołączyć do pliku "rejestracyjnego", również skan/pdf/dowód wpłaty za rejestracje. Czas oczekiwania na numer rej. miotu to 7-14 dni.
Wzór Rodowodu do pobrania [ściągnij plik .doc]

[english version .do]
Rodowód wystawia hodowca na druku do pobrania z klubowej strony bądź na druku własnym zamieszczając obowiązkowo nadany numer PKR (numer w Polskiej Księdze Rodowodowej otrzymany po przesłaniu karty miotu).
Umowa Kupna-Sprzedaży [ściągnij plik .doc]
REJESTRACJE MIOTÓW I IMPORTÓW NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES E-MAIL:
rejestracje_ccp@wp.pl