DOKUMENTY


Informacje oraz pliki do pobrania dla osób zainteresowanych członkowstwem w naszym Klubie:
Deklaracja członkowska [ściągnji-plik.doc]

[english-version.doc]
Zgłoszenia osób niepełnoletnich musi podpisać również rodzic badź inny opiekun prawny.

Osoby, które chcą zapisać się do Klubu CCP, jako "MIŁOŚNIK" - wypełniają DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ z dopiskiem MIŁOŚNIK. Opłaty dla miłośnika świnek morskich znajdują się na podstronie OPŁATY.
MIŁOŚNIK nie może mieć zarejestrowanej hodowli w innym klubie.
Wniosek o przyznanie przydomka hodowlanego [ściagnji plik .doc]

[english version .doc]
Wymagane jest wypełnienie oraz przesłanie wraz z dokumentami rejestracyjnymi "Ankiety o założeniu hodowli" - [ściagnji-plik.doc]
DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE I WNIOSKI O PRZYZNANIE PRZYDOMKA HODOWLANEGO, ORAZ ANKIETE (W FORMIE PLIKU DOC. lub PDF.) NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES:
 
rejestracja_hodowli@wp.pl
UWAGA !
Tylko w pełni skompletowane dokumenty będą rozpatrywane.
1. Deklaracja członkowska

2. Wniosek o przyznanie przydomka hodowlanego
3. Ankiety o założeniu hodowli
Brak jakiegokolwiek dokumentu skutkuję automatycznie nie przyjęciem wniosku !

 
Informacje oraz pliki do pobrania dla hodowców Klubu CCP:
Karta Miotu [ściągnij-plik.doc]

[english-version.doc]
Z dniem 1 stycznia 2023 mioty mogą być zarejestrowane tylko do 3 miesiąca życia, po tym terminie rejestracjia miotu w klubie nie będzie możliwa.
REJESTRACJE MIOTÓW NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES E-MAIL:
rejestracje_miotow_ccp@wp.pl
Rejestracja importów i świnek narodzonych w Polsce z rodowodami hodowlanymi [ściągnij plik .doc]

[english version .doc]
Przy rejestracji świnek z hodowli zrzeszonych w CCP prosimy o podawanie w rubryce Nr rejestr.  (ostatnia kolumna) numeru PKR - (numeru miotu). 
Numer ten hodowca jest zobowiązany umieszczać na wydawanym rodowodzie. 
ŚWINKI nie posiadające nr PKR nie będą rejestrowane!!!
REJESTRACJE ŚWINEK URODZONYCH W POLSCE I IMPORTÓW NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES E-MAIL: rejestracje_ccp@wp.pl
Aby skrócić okres oczekiwania na numery rejestracyjne, prosimy dołączyć do pliku "rejestracyjnego", również skan/pdf/dowód wpłaty za rejestracje. Czas oczekiwania na numer rej. miotu to 7-14 dni.
Wzór Rodowodu do pobrania [ściągnij plik .doc]

[english version .do]
Rodowód wystawia hodowca na druku do pobrania z klubowej strony bądź na druku własnym zamieszczając obowiązkowo nadany numer PKR (numer w Polskiej Księdze Rodowodowej otrzymany po przesłaniu karty miotu).
Umowa Kupna-Sprzedaży [ściągnij plik .doc]