POLSKI STANDARD

POLSKI STANDARD RASOWYCH 名INEK MORSKICH
Polskiego Klubu Rasowych 安inek Morskich - Cavies Club of Poland


EUROPEJSKI STANDARD RASOWYCH 名INEK MORSKICH - w j. angielskim
Entente Européenne - Europejskie Stowarzyszenie Hodowców Drobiu, Go喚bi, Ptaków Ozdobnych, Królików i 安inek Morskich